Ons aannemingsbedrijf

Ons bedrijf is in 1963 gestart met boomkwekerij en Tuinaanleg.
Vlug stelden wij vast dat dienstverlening en productie niet samengingen
De boomkwekerij werd eerder een bedrijf waar planten voorbereid werden voor aanplant op het werf.
In onze beginperiode startten wij met aanleg van privaattuinen. Door onze ligging in de Gentse kanaalzone vonden wij al vlug klanten in de industrie, met als uitschieters de Gentse Texaxo vestiging en Gulf Oil.
De overstap naar openbare beplantingen was een kleinen stap en in 1972 tot 1978 deden wij de belangrijke aanleg van het Dierenpark en het Bloemenpark in het Provinciaal Domein Puyenbroek in Wachtebeke. Daaropvolgend zijn wij ons meer gaan specialiseren in infrastructuurwerken met als uitschieter de wijk Kikvorsstraat in Gent. Ondertussen zijn er heel wat wijken en openbare beplantingen gespreid over gans Vlaanderen waar wij de infrastructuur uitvoerden.

In 1992 kwam Ward Roegiers in het bedrijf en werd er geopteerd voor naamloze vennootschap. De splitsing van Tuincenter en Tuinaanneming lag voor de hand. Een nieuw bedrijf volledig afgesteld op tuinaanneming en wegenwerken ontstond in de Garenhoekstraat in Assenede.

Alhoewel wij nog steeds graag voor openbare diensten werken blijft de privaattuin nog steeds welkom. Voor de aangelegde groenzones en tuinen staan wij ook borg voor de nazorg. Het arsenaal machines waar wij over beschikken stelt ons in staat op de meest economische manier de beste kwaliteit af te leveren. Uiteraard mede dank zij onze vakbekwame medewerkers.